Concepts of:2023/10/26

Framtidsdagarna 2023 | Lunds universitet

Torsdagen den 26 Oktober, 17:30
Framtidens kultur och teknik
Skissarnas Museum, Birgit Rausings sal

Ett tvärvetenskapligt möte mellan partikelfysik, aerosolteknologi och komposition av akusmatisk, rumslig musik med:

  • Christina Isaxon, universitetslektor, ergonomi och aerosolteknologi.
  • Leif Lönnblad, professor, teoretisk partikelfysik.
  • Kent Olofsson, professor, koncept och komposition, (in absentia).
  • Jakob Riis, kompositör.

Accepterade modeller av olika fenomen inom deltagarnas respektive områden ifrågasätts och utforskas genom fyrdimensionella, elektroniska, akusmatiska kompositioner. Detta sker i samspel med vetenskapliga modeller, i en intensiv och nyanserad upplevelse av rumslig musik och ljud som skapar nya ramar som kan ömsesidigt inspirera.Hela programmet för Framtidsdagarna 2023Med stöd av Ljudmilöcentrum

Image credit, Cern